Hessen-Kassel

all articles 2
last 4 weeks 1
last 2 weeks 1
last week 0
2

Hessen Kassel Kriegsdenkmünze 1821 für Kämpfer 1814 - 1815

Bronze, Randinschrift "Aus Erobertem Geschütz", die Öse nachgelötet
409908
€ 150,00
2

Hessen Kassel Kriegsdenkmünze 1821 für Kämpfer 1814 - 1815

Bronze, Randinschrift "Aus Erobertem Geschütz".
422609
€ 180,00